ОБЩИ УСЛОВИЯ

1. ОПРЕДЕЛЕНИЯ


„ПРОДАВАЧ” е търговец, който продава свои стоки чрез електронния магазин www.profimaistor.com. Продавачът е лицето, с което Потребителят сключва договор за продажба от разстояние на конкретна стока (артикул) в електронния магазин.

„ПОТРЕБИТЕЛ” e дееспособно лице, което се е съгласило с настоящите Общи условия във връзка със заявяването и закупуването на предлаганите чрез електронния магазин стоки.

„ЕЛЕКТРОНЕН МАГАЗИН” е сайтът www.profimaistor.com с основна цел покупко-продажба на стоки.

„Авенир Партнърс Груп” ООД е търговско дружество ЕИК: BG203300147, със седалище в град София, бул.А.Ляпчев 10, което създава и поддържа електронния магазин, определя настоящите Общи условия, при които се продават стоките.

„Авенир Партнърс груп” ООД има пълните права едностранно да променя съдържанието на Интернет сайта, както и начините на достъп до него.

„ПОРЪЧКА” е направената от Потребител заявка към електронния магазин за покупка на една или повече конкретни стоки (артикули). Поръчката се опакова и изпраща по куриер към предварително посочен в поръчката от Потребителя адрес.

„ДОГОВОР ЗА ПРОДАЖБА” е сключеният от разстояние чрез настоящия електронен магазин договор за покупко-продажба на стока между Продавач и Потребител.

„КУРИЕР” е търговец, който физически доставя закупената стока до посочен от Потребителя адрес и работи при изискванията на Закона за пощенските услуги.

Настоящите Общи условия и правила уреждат взаимоотношенията между „Авенир Партнърс Груп“ ООД, наричан по-долу „ПРОДАВАЧ“или“ТЪРГОВЕЦ” от една страна и  ПОСЕТИТЕЛИТЕ /ПОТРЕБИТЕЛИТЕ/на  електронния магазин, наричан накратко сайт. Тези условия обвързват всички потребители на сайта. С избирането на създадените хипервръзки, намиращи се на сървъра на www.profimaistor.com или чрез заплащане ползването на платени услуги, предлагани от него, Потребителят се съгласява, изцяло приема и се задължава да спазва настоящите Общи Условия за Ползване.

Авенир Партнърс Груп ООД е дружество, регистрирано в съответствие със законите на Република България, вписано в Търговския регистър при Агенция по вписванията с ЕИК 203300147, със седалище гр. София , бул. Андрей Ляпчев 10, ДДСИН BG203300147, телефон за контакт: 0882331281, имейл avenir.ood@gmail.com

Авенир Партнърс Груп ООД е администратор на лични данни съгласно действащото законодателство.     

Потребители по смисъла на настоящите Общи Условия за ползване могат да бъдат физически или юридически лица.

2. РЕГИСТРАЦИЯ


Електронният магазин на Авенир Партнърс Груп ООД дава възможност на посетителите да разгледат и закупят стоките и услугите, предлагани в него. Регистрацията не е задължителна, за да могат да се ползват предлаганите услуги и да се извършват покупки чрез Сайта. Сайтът може да бъде разглеждан от потребителите свободно без да е необходима регистрация. Всеки получател/потребител/, желаещ да направи покупка е длъжен да попълни информационна форма, в която посочва коректни данни, необходими за издаването на фактура и протоколи за доставка, както и валиден адрес, телефонен номер и e-mail адрес. 

3. СЪГЛАСИЕ


С отбелязване с отметка в полето „Съгласен съм с Правни въпроси и поверителност“ Получателят извършва електронно изявление по смисъла на Закона за електронния документ и електронния подпис, с което декларира, че е запознат с настоящите Общи Условия за Ползване и ги приема изцяло.

4. ПОРЪЧКИ


Електронният магазин на ТЪРГОВЕЦЪТ/ПРОДАВАЧА/ приема поръчки 24 часа.

Поръчките се обработват всеки работен ден от 08.30 ч. до 14.45ч. 

Поръчки, направени през почивни и празнични дни, се обработват през първия работен ден.

Срокът за обработка на всяка онлайн поръчка е 24 часа от получаването и.

Всеки избран продукт се слага в кошницата.

Преди да потвърди поръчката си Потребителят може да прегледа кошницата, да коригира количеството и информацията си и след това да пристъпи към избор на метод за плащане. След като получателят избере метод на плащане и доставка, може да финализира поръчката.

В зависимост от метода на плащане, получателят ще получи обаждане по телефон или имейл, потвърждаващ направената поръчка, съдържащ следната информация:

3.1 При плащане с карта: Поръчката е приета за обработка. Статус на плащане: Платена 

3.2 При плащане с банков превод: Поръчката е приета за обработка. Статус на плащане: Очаква паричен превод

Разплащателна сметка:

Име на банка: УниКредит Булбанк
Име на бенефициент: Авенир Партнърс Груп ООД
BIC: UNCRBGSF
IBAN: BG39UNCR70001522566270
Основание за плащане: Номер на поръчка

3.3 При наложен платеж: Поръчката е приета за обработка. Статус на плащане: Очаква плащане при доставка

Случаи, при които поръчката не се приема за обработка:

В случай, че получателят избере начин на плащане – банков превод, но не преведе дължимата сума в срок до 24 часа, поръчката се анулира.

В случай, че получателят избере начин на плащане – с карта, но не се осъществи успешна транзакция, поръчката се анулира.

Изпълнението на поръчката може да бъде забавено поради някоя от следните причини: 

Липса на наличност на поръчаната стока;

Грешен или непълен адрес за доставка или телефон за контакт с Потребителя/Получателя/

При възникване на проблеми с доставката, ТЪРГОВЕЦЪТ ще се свърже с Потребителя чрез имейл или по телефон, за да разрешат проблемите.

След като успешно приетата поръчка бъде предадена на куриер за доставка, Получателят ще бъде уведомен за това, като ще получи и номерът на товарителницата, за да може да я проследи. Успешно приключена поръчка е всяка поръчка, успешно приета и платена от получателя.

5. ОТКАЗАНИ ПОРЪЧКИ, РЕКЛАМАЦИИ И ВРЪЩАНЕ НА ПОРЪЧКА 


Потребител съгласно настоящата разпоредба е потребител по смисъла на ЗЗП.

Потребителят може да откаже поръчката си преди тя да бъде подготвена за доставка чрез заявен от нас куриер или доставена на адреса, посочен от Потребителя, при следното условие:

4.1 Потребителя потвърди отказа си по имейл или телефон, не по-късно от 16,00ч. в деня на пускане на поръчката. Ако до този час, поръчката не бъде отказана, тя ще бъде предадена на куриер за доставка.

4.2 Потребителят има право да провери поръчката си преди да я приеме от куриерската фирма, ако заяви това предварително, но след като заплати наложен платеж, ако има такъв.

Потребителят има право да се откаже от договора от разстояние или от договора извън търговския обект, без да посочва причина, без да дължи обезщетение или неустойка и без да заплаща каквито и да е разходи, с изключение на разходите, предвидени в чл. 54, ал. 3 и чл. 55 от ЗЗП, в 14-дневен срок считано от датата на получаването им и да върне закупените артикули,  в същия търговски вид, в който са получени, без да е нарушена търговската им опаковка. За да упражни правото си на отказ, Потребителят е длъжен да информира ТЪРГОВЕЦА за решението си,след което ще получи формуляр, в който се описва информация за продуктите и причината за връщане, или да заяви недвусмислено по друг начин решението си да се откаже от договора в 14-дневен срок, считано от датата на приемане на стоката. Когато Потребителят упражни правото си на отказ от договора и когато ТЪРГОВЕЦЪТ не предложи да прибере стоките сам, Потребителят е длъжен да изпрати или предаде стоките обратно на ТЪРГОВЕЦА или на упълномощено от него лице без неоправдано забавяне не по-късно от 14 дни, считано от датата, на която Потребителят е съобщил на ТЪРГОВЕЦА за решението си да се откаже от договора. При неизпълнение на това задължение, ТЪРГОВЕЦЪТ няма задължение за възстановяване на платени от Потребителя суми. Разходите по връщане на стоките са за сметка на Потребителя.

При неизпълнение на тези условия ТЪРГОВЕЦЪТ запазва правото си да откаже да приеме върнатата стока и съответно да не възстанови пълната сума, платена от Потребителя.

В случай на връщане на доставен вече продукт и спазване на условията за цялостност на опаковката и неизползване на стокатаАвенир Партнърс Груп ООД възстановява сумата по стойността на продукта/ите в 14-дневния законоустановен срок, считано от датата, на която е бил уведомен за решението на потребителя да се откаже от договора, чрез платежното средство, ползвано за плащане на поръчката, освен ако потребителят е изразил изричното си съгласие за използване на друго платежно средство и при условие ,че това не е свързано с разходи за Потребителя.

При необходимост от връщане на платени с карта суми по договорени и извършени от нас услуги, това ще бъде направено от нас чрез кредитна транзакция по картата, с която е извършено плащането в срок от 30 дни.

Когато ТЪРГОВЕЦЪТ не е предложил да прибере стоките сам, той може да задържи плащането на сумите на потребителя, докато не получи стоките или докато потребителят не представи доказателство, че е изпратил стоките обратно, в зависимост от това, кое от двете се е случило по-рано. Задължително е предоставянето на официален данъчен документ за покупка – касова бележка, квитанция за наложен платеж или фактура.

6. СЕРВИЗНО ОБСЛУЖВАНЕ – ГАРАНЦИОНЕН СРОК И РЕКЛАМАЦИИ


Всички стоки предлагани в електронния магазин на Авенир Партнърс Груп ООД, www.profimaistor.com са нови и се продават в оригиналната си опаковка. 

Гаранционния срок на всеки продукт е посочен в гаранционната му карта и важи от датата на закупуване на стоката.

Условията за гаранция и рекламация на стоки в България се урежда от действащото законодателство.

Гаранцията се отнася за дефекти, възникнали в процеса на нормална експлоатация през гаранционния период, поради човешка грешка в процеса на изработка или некачествени материали или компоненти. Всички такива дефекти се отстраняват безплатно, след като уреда се достави в оригинална опаковка в оторизиран сервиз на Авенир Партнърс Груп ООД.

В случай на дефект, разходите и рисковете за доставка до и от сервиза са за сметка на купувача.

Срокът за извършване на ремонт е  30 дни от датата на постъпване на продукта в сервиза.

Задължително е уреда да бъде придружен от валидна гаранционна карта* и документ за покупка**.

*Валидна гаранционна карта е правилно и пълно попълнена гаранционна карта.

** Документ за покупка е касова бележка, фактура или квитанция за наложен платеж удостоверяващ датата на покупката.

7. ИЗМЕНЕНИЯ


Продавача/Търговеца/ си запазва правото да променя цените.

В случай на поръчка на стока, чиято цена е била междувременно променена, получателят ще заплати цената на стоката, която е била в момента на поръчката.

Продуктовите снимки в сайта са илюстративни. Възможни са разлики във визиите на продуктите.

Общите условия могат да бъдат променяни по всяко време от Продавача/Търговеца/, който има право и да променя характеристиките на предоставяните услуги и на основание промени в законодателството.

Всички спорове между страните се решават в дух на разбирателство и добра воля. В случай, че съгласие не бъде постигнато, всички неразрешени спорове, включително спорове, породени или отнасящи се до тълкуването му, недействителност, изпълнение или прекратяване, както и спорове за попълване на празноти в договора или приспособяването му към нововъзникнали обстоятелства, ще бъдат разрешавани от компетентния съд по регистрация на Търговеца, съобразно българското законодателство. 

8. ОПЛАКВАНИЯ / РАЗРЕШАВАНЕ НА СПОРОВЕ


Съгласно действащото законодателство, ние сме длъжни да информираме Потребителите за наличието на Европейска платформа за онлайн решаване на спорове, която може да бъде използвана за уреждане на възникнали спорове, без нужда от намесата на съд.

Вижте европейската платформа за онлайн решаване на следният адрес:  https://ec.europa.eu/odr

Жалба към Комисия за Защита на Потребителите можете да подадете на следният адрес: https://www.kzp.bg/podavane-na-zhalba

Настоящата политика е актуална към дата 25.05.2021 г.

  • Въпроси и обратна връзка

Моля, изпращайте вашите въпроси и коментари относно бисквитките или поверителността на адрес: store@profimaistor.com