ОБЩИ УСЛОВИЯ

1. ОПРЕДЕЛЕНИЯ


„ПРОДАВАЧ” е търговец, който продава свои стоки чрез електронния магазин www.profimaistor.com. Продавачът е лицето, с което Потребителят сключва договор за продажба от разстояние на конкретна стока (артикул) в електронния магазин.

„ПОТРЕБИТЕЛ” e дееспособно лице, което се е съгласило с настоящите Общи условия във връзка със заявяването и закупуването на предлаганите чрез електронния магазин стоки.

„ЕЛЕКТРОНЕН МАГАЗИН” е сайтът www.profimaistor.com с основна цел покупко-продажба на стоки.

„Авенир Партнърс Груп” ООД е търговско дружество ЕИК: BG203300147, със седалище в град София, бул.А.Ляпчев 10, което създава и поддържа електронния магазин, определя настоящите Общи условия, при които се продават стоките.

„Авенир Партнърс груп” ООД има пълните права едностранно да променя съдържанието на Интернет сайта, както и начините на достъп до него.

„ПОРЪЧКА” е направената от Потребител заявка към електронния магазин за покупка на една или повече конкретни стоки (артикули). Поръчката се опакова и изпраща по куриер към предварително посочен в поръчката от Потребителя адрес.

„ДОГОВОР ЗА ПРОДАЖБА” е сключеният от разстояние чрез настоящия електронен магазин договор за покупко-продажба на стока между Продавач и Потребител.

„КУРИЕР” е търговец, който физически доставя закупената стока до посочен от Потребителя адрес и работи при изискванията на Закона за пощенските услуги.

Настоящите Общи условия и правила уреждат взаимоотношенията между „Авенир Партнърс Груп“ ООД, наричан по-долу „ПРОДАВАЧ“или“ТЪРГОВЕЦ” от една страна и  ПОСЕТИТЕЛИТЕ /ПОТРЕБИТЕЛИТЕ/на  електронния магазин, наричан накратко сайт. Тези условия обвързват всички потребители на сайта. С избирането на създадените хипервръзки, намиращи се на сървъра на www.profimaistor.com или чрез заплащане ползването на платени услуги, предлагани от него, Потребителят се съгласява, изцяло приема и се задължава да спазва настоящите Общи Условия за Ползване.

Авенир Партнърс Груп ООД е дружество, регистрирано в съответствие със законите на Република България, вписано в Търговския регистър при Агенция по вписванията с ЕИК 203300147, със седалище гр. София , бул. Андрей Ляпчев 10, ДДСИН BG203300147, телефон за контакт: 0882331281, имейл avenir.ood@gmail.com

Авенир Партнърс Груп ООД е администратор на лични данни съгласно действащото законодателство.     

Потребители по смисъла на настоящите Общи Условия за ползване могат да бъдат физически или юридически лица.

2. РЕГИСТРАЦИЯ


Електронният магазин на Авенир Партнърс Груп ООД дава възможност на посетителите да разгледат и закупят стоките и услугите, предлагани в него. Регистрацията не е задължителна, за да могат да се ползват предлаганите услуги и да се извършват покупки чрез Сайта. Сайтът може да бъде разглеждан от потребителите свободно без да е необходима регистрация. Всеки получател/потребител/, желаещ да направи покупка е длъжен да попълни информационна форма, в която посочва коректни данни, необходими за издаването на фактура и протоколи за доставка, както и валиден адрес, телефонен номер и e-mail адрес. 

3. СЪГЛАСИЕ


С отбелязване с отметка в полето „Съгласен съм с Правни въпроси и поверителност“ Получателят извършва електронно изявление по смисъла на Закона за електронния документ и електронния подпис, с което декларира, че е запознат с настоящите Общи Условия за Ползване и ги приема изцяло.

4. ПОРЪЧКИ


Електронният магазин на ТЪРГОВЕЦЪТ/ПРОДАВАЧА/ приема поръчки 24 часа.

Поръчките се обработват всеки работен ден от 08.30 ч. до 14.45ч. 

Поръчки, направени през почивни и празнични дни, се обработват през първия работен ден.

Срокът за обработка на всяка онлайн поръчка е 24 часа от получаването и.

Всеки избран продукт се слага в кошницата.

Преди да потвърди поръчката си Потребителят може да прегледа кошницата, да коригира количеството и информацията си и след това да пристъпи към избор на метод за плащане. След като получателят избере метод на плащане и доставка, може да финализира поръчката.

В зависимост от метода на плащане, получателят ще получи обаждане по телефон или имейл, потвърждаващ направената поръчка, съдържащ следната информация:

3.1 При плащане с карта: Поръчката е приета за обработка. Статус на плащане: Платена 

3.2 При плащане с банков превод: Поръчката е приета за обработка. Статус на плащане: Очаква паричен превод

Разплащателна сметка:

Име на банка: УниКредит Булбанк
Име на бенефициент: Авенир Партнърс Груп ООД
BIC: UNCRBGSF
IBAN: BG39UNCR70001522566270
Основание за плащане: Номер на поръчка

3.3 При наложен платеж: Поръчката е приета за обработка. Статус на плащане: Очаква плащане при доставка

Случаи, при които поръчката не се приема за обработка:

В случай, че получателят избере начин на плащане – банков превод, но не преведе дължимата сума в срок до 24 часа, поръчката се анулира.

В случай, че получателят избере начин на плащане – с карта, но не се осъществи успешна транзакция, поръчката се анулира.

Изпълнението на поръчката може да бъде забавено поради някоя от следните причини: 

Липса на наличност на поръчаната стока;

Грешен или непълен адрес за доставка или телефон за контакт с Потребителя/Получателя/

При възникване на проблеми с доставката, ТЪРГОВЕЦЪТ ще се свърже с Потребителя чрез имейл или по телефон, за да разрешат проблемите.

След като успешно приетата поръчка бъде предадена на куриер за доставка, Получателят ще бъде уведомен за това, като ще получи и номерът на товарителницата, за да може да я проследи. Успешно приключена поръчка е всяка поръчка, успешно приета и платена от получателя.

5. ОТКАЗАНИ ПОРЪЧКИ, РЕКЛАМАЦИИ И ВРЪЩАНЕ НА ПОРЪЧКА 


Потребител съгласно настоящата разпоредба е потребител по смисъла на ЗЗП.

Потребителят може да откаже поръчката си преди тя да бъде подготвена за доставка чрез заявен от нас куриер или доставена на адреса, посочен от Потребителя, при следното условие:

4.1 Потребителя потвърди отказа си по имейл или телефон, не по-късно от 16,00ч. в деня на пускане на поръчката. Ако до този час, поръчката не бъде отказана, тя ще бъде предадена на куриер за доставка.

4.2 Потребителят има право да провери поръчката си преди да я приеме от куриерската фирма, ако заяви това предварително, но след като заплати наложен платеж, ако има такъв.

Потребителят има право да се откаже от договора от разстояние или от договора извън търговския обект, без да посочва причина, без да дължи обезщетение или неустойка и без да заплаща каквито и да е разходи, с изключение на разходите, предвидени в чл. 54, ал. 3 и чл. 55 от ЗЗП, в 14-дневен срок считано от датата на получаването им и да върне закупените артикули,  в същия търговски вид, в който са получени, без да е нарушена търговската им опаковка. За да упражни правото си на отказ, Потребителят е длъжен да информира ТЪРГОВЕЦА за решението си,след което ще получи формуляр, в който се описва информация за продуктите и причината за връщане, или да заяви недвусмислено по друг начин решението си да се откаже от договора в 14-дневен срок, считано от датата на приемане на стоката. Когато Потребителят упражни правото си на отказ от договора и когато ТЪРГОВЕЦЪТ не предложи да прибере стоките сам, Потребителят е длъжен да изпрати или предаде стоките обратно на ТЪРГОВЕЦА или на упълномощено от него лице без неоправдано забавяне не по-късно от 14 дни, считано от датата, на която Потребителят е съобщил на ТЪРГОВЕЦА за решението си да се откаже от договора. При неизпълнение на това задължение, ТЪРГОВЕЦЪТ няма задължение за възстановяване на платени от Потребителя суми. Разходите по връщане на стоките са за сметка на Потребителя.

При неизпълнение на тези условия ТЪРГОВЕЦЪТ запазва правото си да откаже да приеме върнатата стока и съответно да не възстанови пълната сума, платена от Потребителя.

В случай на връщане на доставен вече продукт и спазване на условията за цялостност на опаковката и неизползване на стокатаАвенир Партнърс Груп ООД възстановява сумата по стойността на продукта/ите в 14-дневния законоустановен срок, считано от датата, на която е бил уведомен за решението на потребителя да се откаже от договора, чрез платежното средство, ползвано за плащане на поръчката, освен ако потребителят е изразил изричното си съгласие за използване на друго платежно средство и при условие ,че това не е свързано с разходи за Потребителя.

При необходимост от връщане на платени с карта суми по договорени и извършени от нас услуги, това ще бъде направено от нас чрез кредитна транзакция по картата, с която е извършено плащането в срок от 30 дни.

Когато ТЪРГОВЕЦЪТ не е предложил да прибере стоките сам, той може да задържи плащането на сумите на потребителя, докато не получи стоките или докато потребителят не представи доказателство, че е изпратил стоките обратно, в зависимост от това, кое от двете се е случило по-рано. Задължително е предоставянето на официален данъчен документ за покупка – касова бележка, квитанция за наложен платеж или фактура.

6. СЕРВИЗНО ОБСЛУЖВАНЕ – ГАРАНЦИОНЕН СРОК И РЕКЛАМАЦИИ


Всички стоки предлагани в електронния магазин на Авенир Партнърс Груп ООД, www.profimaistor.com са нови и се продават в оригиналната си опаковка. 

Гаранционния срок на всеки продукт е посочен в гаранционната му карта и важи от датата на закупуване на стоката.

Условията за гаранция и рекламация на стоки в България се урежда от действащото законодателство.

Гаранцията се отнася за дефекти, възникнали в процеса на нормална експлоатация през гаранционния период, поради човешка грешка в процеса на изработка или некачествени материали или компоненти. Всички такива дефекти се отстраняват безплатно, след като уреда се достави в оригинална опаковка в оторизиран сервиз на Авенир Партнърс Груп ООД.

В случай на дефект, разходите и рисковете за доставка до и от сервиза са за сметка на купувача.

Срокът за извършване на ремонт е  30 дни от датата на постъпване на продукта в сервиза.

Задължително е уреда да бъде придружен от валидна гаранционна карта* и документ за покупка**.

*Валидна гаранционна карта е правилно и пълно попълнена гаранционна карта.

** Документ за покупка е касова бележка, фактура или квитанция за наложен платеж удостоверяващ датата на покупката.

7. ИЗМЕНЕНИЯ


Продавача/Търговеца/ си запазва правото да променя цените.

В случай на поръчка на стока, чиято цена е била междувременно променена, получателят ще заплати цената на стоката, която е била в момента на поръчката.

Продуктовите снимки в сайта са илюстративни. Възможни са разлики във визиите на продуктите.

Общите условия могат да бъдат променяни по всяко време от Продавача/Търговеца/, който има право и да променя характеристиките на предоставяните услуги и на основание промени в законодателството.

Всички спорове между страните се решават в дух на разбирателство и добра воля. В случай, че съгласие не бъде постигнато, всички неразрешени спорове, включително спорове, породени или отнасящи се до тълкуването му, недействителност, изпълнение или прекратяване, както и спорове за попълване на празноти в договора или приспособяването му към нововъзникнали обстоятелства, ще бъдат разрешавани от компетентния съд по регистрация на Търговеца, съобразно българското законодателство. 

8. ОПЛАКВАНИЯ / РАЗРЕШАВАНЕ НА СПОРОВЕ


Съгласно действащото законодателство, ние сме длъжни да информираме Потребителите за наличието на Европейска платформа за онлайн решаване на спорове, която може да бъде използвана за уреждане на възникнали спорове, без нужда от намесата на съд.

Вижте европейската платформа за онлайн решаване на следният адрес:  https://ec.europa.eu/odr

Жалба към Комисия за Защита на Потребителите можете да подадете на следният адрес: https://www.kzp.bg/podavane-na-zhalba

          


ПОВЕРИТЕЛНОСТ

ЛИЧНИ ДАННИ, получени от Авенир Партнърс Груп ООД наричан на кратко ТЪРГОВЕЦА при регистрацията, ще бъдат използвани единствено и само с цел обслужване на Получателите, включващо приемане и изпълнение на поръчки и връзка с Получателите в случай на възникнали проблеми, свързани с поръчката, осигуряване на гаранционно обслужване на предлаганите продукти и изпращане на брошури, известия и съобщения.

ТЪРГОВЕЦА може без съгласието на Получателите да събира други данни (IP адрес, време на посещение, място, от което е достъпна Интернет страницата, включително и други параметри), предоставени от уеб-браузъра, чрез който е осъществен достъпът на Интернет страницата www.profimaistor.com.

Тези данни могат да бъдат използвани от ТЪРГОВЕЦА за подобряване на Услугите, предоставяни на Получателите или със статистическa цел. Данните няма да бъдат предоставяни под никаква форма на трети лица, които не са обвързани с постигането на гореописаните цели, или използвани за цели, различни от гореописаните.

Регистрацията може да бъде закрита по всяко време по молба на Получателя.

Получателят има право по всяко време и при спазване разпоредбата на следващото изречение да се противопостави на събирането на лични данни и да изиска тяхното изтриване, като по този начин Получателят оттегля съгласието си по отношение на настоящите Общи условия и се отказва от всякакви права, описани в него, без по-нататъшно задължение от всяка страна към другата и/или без която и да е от страните да отговаря за каквито и да било нанесени вреди към другата. Получателят не може да оттегли съгласието си, докато е налице висящо договорно правоотношение или докато не изплати всички дължими по договор суми към ТЪРГОВЕЦА.

Лична информация за физическо лице:

Име, Фамилия
Точен адрес за доставка
Телефон за контакт
Имейл адрес
 

Информация за юридическо лице:

Наименование на юридическото лице
Данни за юридическото лице – седалище, ДДСИН
Точен адрес за доставка
Телефон за контакт
Имейл адрес

ТЪРГОВЕЦЪТ гарантира на своите Получатели/клиенти конфиденциалността на предоставената информация и лични данни. Последните няма да бъдат използвани, предоставяни или довеждани до знанието на трети лица извън случаите и при условията, посочени в настоящите Общи условия и приложимото законодателство. ТЪРГОВЕЦЪТ защитава личните данни на получателя, станали му известни при попълване на електронната форма за извършване на заявление за покупка, като това задължение отпада в случай, че получателят е предоставил неверни данни.

Всички данни които се изискват при плащане с банкова карта, се въвеждат единствено в банковата система на УниКредит Булбанк и ТЪРГОВЕЦЪТ няма достъп до тях.

При отказ от Получателя да предостави личните си данни, той няма да може да се възползва от стоките и услугите, предлагани в електронния магазин.

2. СИГУРНОСТ НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ

Получателят носи пълна отговорност относно опазването на потребителските имена и пароли, както и за действията на трети лица със същите. При съмнение за неправомерен и неоторизиран достъп, откраднати или изгубени име и/или парола, Получателят следва да уведоми ТЪРГОВЕЦЪТ незабавно с цел прекъсване на достъпа до личната информация.

ТЪРГОВЕЦЪТ осигурява високо ниво на защита на информацията при ползване на услугите на сайта чрез криптиране.

Получателят се задължава да поддържа актуална личната си информация и да нанесе своевременно промени относно смяна на адрес, телефонен номер, електронна поща. ТЪРГОВЕЦЪТ не носи отговорност за недоставени поръчки, поради неактуална информация и повторното им изпращане се поема от Получателя.  

3. ОБРАБОТКА НА ЛИЧНИ ДАННИ /Клауза, съгласно Регламент (ЕС) 2016/679 за защита на личните данни/
За Авенир Партнърс Груп ООД поверителността на личната информация e с висок приоритет. Чрез привеждането на дейността си в съответствие с Общия регламент за защита на данните (GDPR), в сила от 25.05.2018 год., Авенир Партнърс Груп ООД гарантира, че личните данни на клиентите се обработват с информираното им съгласие и във връзка с целта на предоставянето им. В качеството на администратор и обработващ лични данни, Авенир Партнърс Груп ООД се задължава да спазва приложимото законодателство в областта на личните данни и Общия Регламент за защита на личните данни (GDPR). Целите, за изпълнение на които Авенир Партнърс Груп ООД може да обработва и съхранява данни на Клиента са:

 •  Изпълнение на договорни отношения за продажба и доставка на стоки;
 •  Изпращане на информационни бюлетини, промоции, новини, актуални предложения и брошури;
 •  Получаване на специални оферти и предложения;
 •  Проучвания и анализи на потребителските предпочитания за маркетингови цели.

Обработването и съхранението на предоставените лични данни е за периода, в който се изпълняват целите. В съответствие с GDPRКлиентът има право да поиска коригиране, промяна, актуализиране или изтриване на предоставените данни.

ПОЛИТИКА ЗА БИСКВИТКИ (COOKIES)

 • Какво включва тази политика?

Уебсайта www.profimaistor.com използва бисквитки (cookies).

За да научите повече за това какво представляват бисквитките, как се използват и как да ги управлявате, прочетете внимателно настоящата Политика за бисквитки.

 • Какво представляват бисквитките?

Бисквитката представлява малък файл, съдържащ данни, който се съхранява в уеб браузъра на Вашето устройство при посещаване на конкретни уебсайтове. Бисквитките могат да съдържат, но могат и да не съдържат лични данни за посетителя.

 • Защо се използват бисквитките?

За да работи правилно, всеки съвременен уебсайт използва бисквитки.

Те имат различни задачи, които най-общо улесняват и правят по-интерактивно Вашето ползване на уебсайта ни.Например, чрез бисквитките събираме информация във връзка с Вашето посещение и поведение на сайта, така че не трябва да ни я предоставяте отново, и отново.

Бисквитките ни помагат и да разберем как използвате нашите услуги, за да можем непрекъснато да ги подобряваме, чрез персонализиране на съдържанието и предложенията към Вас, на база Вашите предпочитания и интереси.

Нашият сайт е безплатен за Вас. Използваме бисквитките, за да запазим информация свързана с това колко често и на какви места сте виждали реклами, каква реклама Ви е била показвана, по кое време и Вашето поведение спрямо рекламите – дали сте кликнали на реклама. Тази информация ни помага да Ви показваме все по-релевантни спрямо Вашите интереси и Вашия профил реклами. Ако нямаме възможност да персонализираме рекламите, Вие ще продължавате да ги виждате, но те ще са много по-малко информативни и подходящи за Вас.

 • Какви са видовете бисквитки?

В зависимост от това колко време се съхраняват на вашето устройство, бисквитките се категоризират на „постоянни” и „временни” („сесийни“) бисквитки.

  • • „Постоянните” бисквитки се съхраняват на Вашия компютър или мобилно устройство за дълъг период от време, който може да бъде и години;
  • • „Временните” („сесийните“) бисквитки се поставят временно и не се съхраняват постоянно на вашето устройство. Заличават се, когато Вашата сесия приключи, например като затворите страницата.

В зависимост от функциите си, бисквитките най-общо може да се категоризират като четири различни типа:

  • • „стриктно необходими бисквитки” („strictly necessary cookies”);
  • • „функционални бисквитки“ („functionality cookies”);
  • • „бисквитки за ефективност” („performance cookies”);
  • • “бисквитки за поведенческо таргетиране или за рекламиране” („targeting or advertising cookies”).
  • „Стриктно необходими бисквитки” („strictly necessary cookies”)

Тези бисквитки са строго необходими, за да може сайта да изпълняват своите функции.

 Тези бисквитки не събират информация за вас, която може да бъде използвана за маркетинг или реклама. Съгласието Ви за използване на тези бисквитки се предполага от самото използване на нашия сайт, поради което не можете да откажете използването им.

  • „Функционални бисквитки“ („functionality cookies”)

Чрез тези бисквитки се реализират различните функционалности на сайта, включително и сервирането на неперсонализирана реклама. Те ни позволяват да запомним Вашите предпочитания, като големината на шрифта и други ваши персонални настройки, спестявайки Ви време и усилия за посочване на потребителско име всеки път, когато посетите сайта.

  • „Бисквитки за ефективност” („performance cookies”)

Тези бисквитки не са строго необходими, но ни позволяват да персонализираме Вашето преживяване на сайта.

Информацията, съхранена от „бисквитките за ефективност”, ни помага да разберем как използвате сайта ни, да запомним и проверим историята на предишните Ви посещения, какво сте гледали или сте маркирали или как сте ни открили.

След това ще използваме тези данни, за да подобрим услугите ни, за по-добро Ваше преживяване.

Не използваме данните събрани от тези бисквитки за целите на сервиране на реклама или за целите на персонализирането и.

  • “Бисквитки за поведенческо таргетиране или за рекламиране” („targeting or advertising cookies”).

Нашата цел е да предоставяме на посетителите на нашия сайт информация, която е възможно най-подходяща за тях. Това се постига не само чрез съдържанието на нашия сайт, но и чрез показваните реклами. Тъй като трябва да продължим с излъчването на реклами, искаме те да бъдат максимално полезни и подходящи за Вас.

 

 • Какви видове бисквитки използваме и за какви цели?

Когато посещавате нашия сай, вие можете да установите наличието на различни видове бисквитки, които се генерират.

Нашите уебсайтове използват бисквитки за следните цели:

  • • Идентификация на потребители с цел осъществяване на безопасен достъп;
  • • Запомняне на продуктите, добавени в кошницата Ви или закупени в процеса на онлайн пазаруването;
  • • Запомняне на информацията, попълнена от Вас в различни страници, когато плащате или правите поръчки, за да не се налага да попълвате своите данни многократно;
  • • Предаване на информацията от една страница към следващата, например, при попълване на дълъг въпросник или когато е необходимо да попълните много данни за да направите онлайн поръчка;
  • • Запазване на предпочитани настройки като например език, местоположение, брой резултати при търсене, които да се визуализират и т.н.;
  • • Запазване на настройките за оптимална визуализация, като например размера на буфера и параметрите за резолюцията на Вашия екран;
  • • Прочитане на настройките на Вашия браузър с цел оптимална визуализация на нашия уебсайт върху екрана на Вашето устройство;
  • • Безпроблемно зареждане на уебсайта и поддържане на постоянен достъп до него;
  • • Предлагане на опцията за запазване на данните за влизане във Вашия акаунт, така че да не се налага да ги въвеждате всеки път;
  • • Проследяване на броя на потребителите, посещаващи нашия сайт;
  • • Проследяване на времето, прекарано от всеки посетител в разглеждане на нашия сайт;
  • • Установяване на последователността, в която посетителите посещават различните страници в нашия уебсайт;
  • • Оптимизация на уебсайта  ни.
 • Бисквитки на трети страни:

Използваме и някои бисквитки на трети страни като част от нашите услуги. Тези бисквитки се управляват от съответните трети страни и не се контролират от нас.

Тези бисквитки ни помагат за проучване на пазара, следене на приходите, подобряване на функционалността и наблюдение за спазване на нашите Общи условия и политиката за ползване на айта.

Рекламодателите на нашия сай понякога използват свои бисквитки, за да Вви показват таргетирани реклами. Например, рекламодателите могат да използват профил базиран на сайтовете, които преди сте посещавали, за да Ви показват по-подходящи реклами, когато посещавате нашия сайт.

 • Как да управлявате бисквитките?

Вие можете да контролирате и/или да изтривате бисквитките, в зависимост от вашето желание.

Може да изтриете всички инсталирани на Вашия компютър бисквитки, както и да настроите повечето браузъри така, че да предотвратите разполагането им във Вашия компютър.

В случай, че направите това, може да е необходимо да правите промени в настройките на някои предпочитания всеки път, когато посещавате нашия сай, а някои от услугите и функциите на сайта е възможно да не работят.

Как да изтриете всички бисквитки от даден браузър (показана е информация за най-популярните браузъри):

Chrome: https://support.google.com/chrome/answer/95647?co=GENIE.Platform%3DDesktop&hl=bg

Firefox: https://support.mozilla.org/bg/kb/delete-cookies-remove-info-websites-stored

Internet Explorer: https://support.microsoft.com/bg-bg/help/278835/how-to-delete-cookie-files-in-internet-explorer

Safari за компютър: https://support.apple.com/kb/ph21411?locale=bg_BG

Safari за таблет и телефон: https://support.apple.com/bg-bg/HT201265

 

 • Промени в нашата политика за бисквитки

Ние си запазваме правото да променяме настоящата Политиката за бисквитки и поради това препоръчваме да преглеждате периодично съдържанието и. Всички бъдещи промени в нашата Политика за бисквитките ще бъдат публикувани на тази страница, от който момент промените ще се считат за влезли в сила, освен ако не е упоменато друго.

Настоящата политика е актуална към дата 25.05.2021 г.

 • Въпроси и обратна връзка

Моля, изпращайте вашите въпроси и коментари относно бисквитките или поверителността на адрес: store@profimaistor.com